Nếu vẫn chưa đạt được điều mình muốn, nghĩa là có một thứ tốt đẹp hơn đang đến với bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.