Sau cùng, với những bộ óc được tổ chức tốt, cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác mà thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.