Khi người ta đã bắt rễ, người ta vươn ra cành lá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.