Có vẻ sáng suốt nhất khi ngay từ đầu đã chờ đợi điều tồi tệ nhất… và để bất cứ điều gì tốt đẹp hơn đến như một điều kinh ngạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.