Người tốt là người đang hướng đến trở nên tốt đẹp hơn, cho dù mình đã từng thấp hèn trong đạo đức tới bao nhiêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.