Với những người quan sát thế giới bằng lý trí, thế giới ngược lại cũng cho họ thấy những mặt lý trí. Mối quan hệ là song phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.