Những người cai trị chưa bao giờ học được thứ gì từ lịch sử, hay hành động theo những nguyên tắc được trừ khỏi nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.