Một người là một người, dù nhỏ bé thế nào đi nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.