Người ta thường hay phàn nàn họ chưa làm gì cho đời mình, và rồi chờ đợi ai đó nói ra rằng không phải vậy đâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.