Đôi khi cái thiện có thể được tìm thấy giữa địa ngục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.