Không quốc gia nào từng suy sụp vì thương mại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.