Điên rồ: lặp đi lặp lại một việc và hy vọng những kết quả khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.