Mọi thứ đều nên đơn giản như nó vốn có, nhưng không nên đơn giản hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.