Những câu nói Tiếng Anh hay về học tập, danh ngôn Tiếng Anh về học tập

Top 100+ Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Học Tập, Danh Ngôn Hay

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập danh ngôn, châm ngôn, những câu nói Tiếng Anh hay về học tập của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Danh ngôn Tiếng Anh về học tập

The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. – B.B. King

Điều tuyệt vời của việc học là không ai có thể tước đoạt nó khỏi bạn.

I am always ready to learn although I do not always like being taught. – Winston Churchill

Tôi luôn sẵn sàng học hỏi mặc dù không phải lúc nào tôi cũng thích được dạy.

Learning never exhausts the mind. – Leonardo da Vinci

Học không bao giờ vắt kiệt trí óc.

The learning process continues until the day you die. – Kirk Douglas

Quá trình học tập tiếp tục cho đến ngày bạn chết.

The minute that you’re not learning I believe you’re dead. – Jack Nicholson

Giây phút mà bạn không học, tôi tin rằng bạn đã chết.

The brighter you are, the more you have to learn. – Don Herold

Bạn càng sáng, bạn càng phải học nhiều.

Who questions much, shall learn much, and retain much. – Francis Bacon

Ai thắc mắc nhiều, sẽ học được nhiều và giữ lại nhiều.

Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. – Henry Ford

Bất cứ ai ngừng học tập đều già đi, dù ở tuổi hai mươi hay tám mươi. Bất cứ ai tiếp tục học thì vẫn còn trẻ.

It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows. – Epictetus

Một người đàn ông không thể học những gì anh ta nghĩ rằng anh ta đã biết.

To teach is to learn twice. – Joseph Joubert

Dạy là phải học hai lần.

Today a reader, tomorrow a leader. – Margaret Fuller

Hôm nay một người đọc, ngày mai một nhà lãnh đạo.

Xem thêm: Những câu nói hay về lãnh đạo

An investment in knowledge pays the best interest. – Benjamin Franklin

Đầu tư vào kiến ​​thức trả lãi cao nhất.

The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go. – Dr. Seuss

Bạn càng đọc nhiều, bạn sẽ càng biết nhiều điều. Bạn càng học được nhiều, bạn sẽ đi được nhiều nơi hơn.

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. – Mahatma Gandhi

Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai. Học như thể bạn được sống mãi mãi.

Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. – Anthony J. D’Angelo

Phát triển niềm đam mê học hỏi. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ không bao giờ ngừng phát triển.

Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous. – Khổng Tử

Học mà không suy nghĩ thì mất công; suy nghĩ mà không học hỏi là nguy hiểm.

Những câu nói Tiếng Anh hay về học tập

It doesn’t matter how slowly you go as long as you do not stop. – Khuyết danh

Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào miễn là bạn không dừng lại.

A man who asks is a fool for five minutes. A man who never asks is a fool for life. – Khuyết danh

Một người đàn ông hỏi là một kẻ ngốc trong năm phút. Một người không bao giờ hỏi là một kẻ ngốc suốt đời.

Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. – Khuyết Danh

Học tập là một kho báu sẽ theo chủ nhân đến mọi nơi.

Learning is like rowing upstream: not to advance is to drop back. – Khuyết Danh

Học giống như chèo ngược dòng nước: không tiến là lùi.

If you are willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. – Khuyết danh

Nếu bạn sẵn sàng học hỏi, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học hỏi thì không ai có thể ngăn cản bạn được.

Hy vọng, qua bài viết “Những câu nói Tiếng Anh hay về học tập” của Dr Khỏe bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.