Bài Thơ “Về Quê” Của Nguyễn Lãm Thắng

Nghỉ hè bé lại thăm quê
Được đi lên rẫy, được về tắm sông

Thăm bà, rồi lại thăm ông
Thả diều, câu cá… sướng không chi bằng

Đêm về ngồi ngắm ông trăng
Nghe ông kể chuyện chị Hằng ngày xưa

Bà rang đậu lạc thơm chưa
Mời ông bà, bé say sưa chuyện trò.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *