Bài Thơ “Tia Nắng Nhỏ”

Tia nắng nhỏ,
Lay hàng mi,
Bé dậy đi,
Tập thể dục,
Tia nắng giục,
Đàn gà con,
Chạy lon ton,
Theo chân mẹ,
Tia nắng ghé,
Bên nhành hoa,
Hoa điệu đà,
Rung rinh nắng.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *