Bài thơ “Đi dép”

Chân được đi dép
Thấy êm êm là
Dép cũng vui lắm
Được tìm khắp nhà.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *