Bài thơ “Trên Đường” của Hương Mai

Lời bài thơ “Trên Đường”

Vỉa hè là lối bé đi
Cầm tay mẹ đắt mỗi khi qua đường
Xe đông tai nạn bất thường
Một mình chớ tự qua đường bé ơi

Ra đường bé nhớ, bé đi
Nhớ đi bên phải, chớ đi lòng đường
Xe cộ qua lại bất thường
Xảy ra tai nạn không lường bé ơi!

Tác giả: Hương Mai


Xem thêm: