Bài thơ “Thư trung thu” của Bác Hồ

Lời bài thơ Thư trung thu

Ai yêu các nhi đồng
Bằng Bác Hồ Chí Minh?
Tính các cháu ngoan ngoãn,
Mặt các cháu xinh xinh,

Mong các cháu cố gắng
Thi đua học và hành.
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,
Tuỳ theo sức của mình:

Để tham gia kháng chiến,
Để gìn giữ hoà bình.
Các cháu hãy xứng đáng:
Cháu Bác Hồ Chí Minh!

Hôn các cháu,

Tác giả: Hồ Chí Minh


Xem thêm:

  • Bài thơ Thương ông
  • Bài thơ Cái trống trường em
  • Bài thơ Tiếng ru