Bài thơ “Thì thầm” của Phùng Ngọc Hùng

Lời bài thơ Thì thầm

Gió thì thầm với lá
Lá thì thầm cùng cây
Và hoa và ong bướm
Thì thầm điều chi đây?
Trời mênh mông đến vậy
Đang thì thầm cùng sao
Sao trời tưởng yên lặng
Đang thì thầm cùng nhau.

Tác giả: Phùng Ngọc Hùng


Xem thêm:

  • Bài thơ Nhớ việt bắc
  • Bài thơ Facebook