Bài thơ “Lời Chào” của Phạm Cúc

Lời bài thơ Lời Chào

Đi về con chào mẹ
Ra vườn cháu chào bà
Ông làm việc trên nhà
Cháu lên: Chào ông ạ!
Lời chào thân thương quá

Làm mát ruột cả nhà
Đẹp hơn mọi bông hoa
Cháu kính yêu trao tặng
Chỉ những người đi vắng
Cháu không được tặng “chào”.

Tác giả: Phạm Cúc

Xem thêm: