Bài thơ “Con rùa”

Lời bài thơ Con rùa

Rì rà rì rà
Đội nhà đi chơi
Gặp khi tối trời
Úp nhà lên ngủ
Khi mặt trời lú
Lại thò đầu ra
Rì rà rì rà

Xem thêm:

  • Bài thơ Con cá vàng
  • Bài thơ Con voi
  • Bài thơ Con trâu