Bài thơ “Em làm chú bộ đội”

Lời bài thơ Em làm chú bộ đội

Em làm chú bộ đội
Đứng gác ngoài đảo xa
Khi trời yên biển lặng
Vẫn chơi đàn ghi ta

Em yêu chú bộ đội
Đôi mắt dõi trời xa
Giữa bầu trời xanh biếc
Cho em được hát ca

Em làm chú bộ đội
Yêu Trường Sa Hoàng Sa
Biên cương luôn canh giữ
Quần thù chẳng dám qua

Mai này em khôn lớn
Chú cũng chắc đã già
Em sẽ cũng canh giữ
Biển trời quê hương ta.