Bài thơ “Gấu Qua Cầu” của Nhược Thủy

Lời bài thơ “Gấu Qua Cầu”

Hai gấu con xinh xắn
Bước đến hai đầu cầu
Chú nào cũng muốn mau
Vượt cầu qua kia trước
Không ai chịu nhường bước
Cãi nhau mãi không thôi
Chú nhái bén đang bơi
Ngẩng đầu lên và bảo
Chiếc cầu thì bé tẹo
Ai cũng muốn sang mau
Nếu cứ cố chen nhau
Thì có anh ngã chết
Bây giờ phải đoàn kết
Cõng nhau quay một vòng
Đổi chỗ thế là xong
Cả hai cùng qua được…

Tác giả: Nhược Thủy


Xem thêm: