Bài thơ “Cô Giáo Của Em” của Chu Huy

Lời bài thơ “Cô Giáo Của Em”

Cô dạy em xếp hàng
Bạn sau nhường bạn trước
Cùng nhau đi đều bước
Ngay ngắn và ngiêm trang
Chúng em ngồi thẳng hàng
Học chữ qua hình vẽ
Chữ O hình tròn nhé
Chữ Ô hình cái ô

Rồi cô kể chuyện thỏ
Chuyện bác Gấu, chuyện Voi
Chuyện nhổ cây củ cải
Cho cả lớp cùng chơi.
Em yêu cô giáo thế
Như yêu mẹ của em
Thầm thì em gọi nhỏ:
“Cô giáo hiền của em”.

– Chu Huy

Hình ảnh bài thơ “Cô Giáo Của Em”

Bài thơ "Cô Giáo Của Em" của Chu Huy 7

Bài thơ "Cô Giáo Của Em" của Chu Huy 8

Bài thơ "Cô Giáo Của Em" của Chu Huy 9

Bài thơ "Cô Giáo Của Em" của Chu Huy 10

Bài thơ "Cô Giáo Của Em" của Chu Huy 11

Bài thơ "Cô Giáo Của Em" của Chu Huy 12


Xem thêm: