Bài thơ “Bé Học Toán”

Lời bài thơ “Bé Học Toán”

Một cái kéo
Hai cái ca
Thìa có ba
Mũ bốn cái
Bé lại đếm
Năm con chim
Bé đếm tìm
Con số sáu
Bảy dưa hấu
Tám ô tô
Bé tập tô
Tập viết số
Có ai đố
Chín quả xoài
Đếm không sai
Mười con vịt
Thật là thích
Mười số thôi
Mà đồ chơi
Nhiều vô kể
Nhiều hình vẽ
Nhiều quả ngon
Nhiều chuồn chuồn
Nhiều con kiến
Bé lại đếm
Bé lại tô
Mẹ không ngờ
Con giỏi toán.


Xem thêm:

  • Bài thơ “Bé Tập Nói”
  • Bài thơ “Em Yêu Miền Nam”
  • Bài thơ “Bác Thăm Nhà Cháu”