Bài thơ “Em Yêu Miền Nam”

Lời bài thơ “Em Yêu Miền Nam”

Miền nam có lắm dừa xanh
Có sông lắm cá chảy quanh ruộng đồng
Lúa vàng bát ngát mênh mông
Em yêu dừa ngọt, yêu đồng miền nam


Xem thêm: