Bài Thơ “Bạn Mới” (Bạn Mới Đến Trường Hãy Còn Nhút Nhát)

Lời bài thơ “Bạn Mới”

Bạn mới đến trường
Hãy còn nhút nhát
Em dạy bạn hát
Rủ bạn cùng chơi
Cô thấy cô cười
Cô khen đoàn kết

– Nguyệt Mai

Hình ảnh bài thơ “Bạn Mới”

Bài Thơ "Bạn Mới" (Bạn Mới Đến Trường Hãy Còn Nhút Nhát) 4

Bài Thơ "Bạn Mới" (Bạn Mới Đến Trường Hãy Còn Nhút Nhát) 5

Bài Thơ "Bạn Mới" (Bạn Mới Đến Trường Hãy Còn Nhút Nhát) 6


Xem thêm: