Bài thơ “Bụi Phấn” của Lê Văn Lộc

Lời bài thơ “Bụi Phấn”

Khi Thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi.
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
Vương trên tóc Thầy

Em yêu phút giây này
Thầy em, tóc như bạc thêm
Bạc thêm vì bụi phấn
Đã cho em bài học hay

Mai sau lớn, nên người
Làm sao, có thể nào quên?
Ngày xưa Thầy dạy dỗ
Khi em tuổi còn thơ

– Lê Văn Lộc

Hình ảnh bài hát “Bụi Phấn”

Bài thơ "Bụi Phấn" của Lê Văn Lộc 4

Bài thơ "Bụi Phấn" của Lê Văn Lộc 5

Bài thơ "Bụi Phấn" của Lê Văn Lộc 6