Bài thơ “Anh Chàng Câu Cá” của Agnia Barto

Lời bài thơ “Anh Chàng Câu Cá”

С утра сидит на озере
Любитель-рыболов,
Сидит, мурлычет песенку,
А песенка без слов:

“Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля”,

Озеро глубокое,
Удачным будет лов.
Сейчас поймает окуня
Любитель-рыболов.

“Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля”.

Песенка чудесная
-И радость в ней, и грусть,
И знает эту песенку
Вся рыба наизусть.

“Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля”.

Как песня начинается,
Вся рыба расплывается…
“Тра-ля!”

Có chàng câu cá
Từ sáng tinh mơ,
Đã đến bên hồ
Ngân nga huýt sáo”

“Là lá la
Là lá la
Là lá la”,

Hồ thì sâu đấy,
Nên ắt cá nhiều.
Cá rô, chờ đấy,
Ta sẽ nấu riêu!

“Là lá la
Là lá la
Là lá la”.

Bài hát rất tuyệt
Có buồn có vui,
Nên đàn cá đã
Thuộc lâu lắm rồi.

“Là lá la
Là lá la
Là lá la”.

Bài hát vừa cất,
Cá tản hết ra…
“Là lá la!”

Tác giả: Agnia Barto


Xem thêm: