Bài thơ “Bà Và Cháu” của Phan Thị Thọ

Lời bài thơ “Bà Và Cháu”

Bé ơi! Mau thức dậy
Tập thể dục với bà
Hai bà cháu chúng ta
Sống vui và sống khỏe

Tác giả: Phan Thị Thọ


Xem thêm: