Bài thơ “Ông Mặt Trời Óng Ánh” của Ngô Thị Bích Hiền

Lời bài thơ “Ông Mặt Trời Óng Ánh”

Ông mặt trời óng ánh
Tỏa nắng hai mẹ con
Bóng mẹ và bóng con
Dắt nhau đi trên đường
Ông nhíu mắt nhìn em
Em nhíu mắt nhìn ông

Ông ở trên trời nhé!
Cháu ở dưới này thôi
Hai ông cháu cùng cười
Mẹ cười đi bên cạnh
Ông mặt trời óng ánh.

Tác giả: Ngô Thị Bích Hiền


Xem thêm: