Những tục ngữ Việt Nam: 50+ danh ngôn hay

Những tục ngữ Việt Nam: 50+ danh ngôn hay 1

Tục ngữ Việt Nam là những câu nói hoàn chỉnh, đúc kết kinh nghiệm qua thời gian của người Việt Nam về thiên nhiên và lao động sản xuất, về con người và xã hội. Tục ngữ thiên về trí tuệ nên thường được ví von là “trí khôn dân gian”. Cùng tìm hiểu chủ đề “Những tục ngữ Việt Nam” qua bài viết dưới đây.

Ách giữa đàng, quàng vào cổ. - Khuyết danh

Ai ăn mặn, nấy khát nước. - Khuyết danh

Ai chê đám cưới, ai cười đám ma. - Khuyết danh

Ai đội mũ lệch, xấu mặt người ấy. - Khuyết danh

Ăn bánh vẽ. - Khuyết danh

Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng. - Khuyết danh

Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. - Khuyết danh

Ăn cây nào, rào cây nấy. - Khuyết danh

Ăn có chỗ, đỗ có nơi. - Khuyết danh

Ăn có mời, làm có khiến. - Khuyết danh

Bớt thù thêm bạn. - Khuyết danh

Ăn có thời, chơi có giờ. - Khuyết danh

Ăn trông nồi, ngồi trông hướng. - Khuyết danh

Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. - Khuyết danh

Ăn cơm nhà nọ, kháo cà nhà kia. - Khuyết danh

Ăn cơm với bò thì lo ngay ngáy, ăn cơm với cáy thì ngáy o o. - Khuyết danh

Ăn cướp cơm chim. - Khuyết danh

Ăn cháo đá bát. - Khuyết danh

Ăn chắc mặc dày. - Khuyết danh

Ăn cho đều, tiêu cho sòng. - Khuyết danh

Ăn để sống, không sống để ăn. - Khuyết danh

Ăn kĩ làm dối. - Khuyết danh

Ăn kĩ no lâu, cầy sâu tốt lúa. - Khuyết danh

Ăn không, nói có. - Khuyết danh

Ăn không, ngồi rồi. - Khuyết danh

Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ. - Khuyết danh

Ăn lúc đói, nói lúc say. - Khuyết danh

Ăn mày đòi xôi gấc. - Khuyết danh

Ăn mặn nói ngay, còn hơn ăn chay nói dối. - Khuyết danh

Ăn một miếng, tiếng để đời. - Khuyết danh

Ăn no ngủ kĩ, chẳng nghĩ điều gì. - Khuyết danh

Bụt trên tòa, gà nào mổ mắt. - Khuyết danh

Ăn ốc nói mò. - Khuyết danh

Ăn vóc, học hay. - Khuyết danh

Ăn xổi ở thì. - Khuyết danh

Ba mặt một lời. - Khuyết danh

Bán anh em xa, mua láng diềng gần. - Khuyết danh

Bán quạt mùa Đông, mua bông mùa hè. - Khuyết danh

Bắt cá hai tay. - Khuyết danh

Bắt người có tóc, ai bắt kẻ trọc đầu. - Khuyết danh

Bé không vin, cả gãy cành. - Khuyết danh

Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. - Khuyết danh

Bỏ thương, vương tội. - Khuyết danh

Bóc ngắn cắn dài. - Khuyết danh

Bói ra ma, quét nhà ra rác. - Khuyết danh

Bốc lửa bỏ bàn tay. - Khuyết danh

Bới bèo ra bọ. - Khuyết danh

Bới lông tìm vết. - Khuyết danh

Buôn thần bán thánh. - Khuyết danh

Cà kê dê ngỗng. - Khuyết danh

Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. - Khuyết danh

Cá lớn nuốt cá bé. - Khuyết danh

Cả vú lấp miệng em. - Khuyết danh

Cách mặt xa lòng. - Khuyết danh

Cái áo không làm nên thầy tu. - Khuyết danh

Cái gì làm được hôm nay, đừng để đến ngày mai. - Khuyết danh

Cái gương tày liếp. - Khuyết danh

Cái khó bó cái khôn. - Khuyết danh

Cái miệng hại cái thân. - Khuyết danh

Cái nết đánh chết cái đẹp. - Khuyết danh

Càng cao danh vọng, càng dày gian nan. - Khuyết danh

Cao chê ngỏng, thấp chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn phơi ra. - Khuyết danh

Cao không tới, thấp không thông. - Khuyết danh

Có công mài sắt có ngày nên kim. - Khuyết danh

Có cứng mới đứng đầu gió. - Khuyết danh

Có chí làm quan, có gan làm giàu. - Khuyết danh

Có đi có lại mới toại lòng nhau. - Khuyết danh

Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn. - Khuyết danh

Có hoa hường nào không có gai. - Khuyết danh

Có ít xít ra nhiều. - Khuyết danh

Có khó mới có khôn. - Khuyết danh

Có khó mới có mà ăn, ngồi không ai dễ đem phần tới cho. - Khuyết danh

Có lửa mới có khói. - Khuyết danh

Có mới nới cũ, mới để trong nhà, cũ để ngoài sân. - Khuyết danh

Có nếp mừng nếp, có tẻ mừng tẻ. - Khuyết danh

Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. - Khuyết danh

Có ơn phải sợ, có nợ phải trả. - Khuyết danh

Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo. - Khuyết danh

Có phúc làm quan, có gan làm giàu. - Khuyết danh

Có sự thì vái tứ phương, không sự đồng hương không mất. - Khuyết danh

Có tài có tật. - Khuyết danh

Có tật có tài. - Khuyết danh

Có tích mới dịch ra tuồng. - Khuyết danh

Có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua lược cũng không. - Khuyết danh

Có tiếng mà không có miếng. - Khuyết danh

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. - Khuyết danh

Có thực mới vực được đạo. - Khuyết danh

Coi người bằng nửa con mắt. - Khuyết danh

Coi Trời bằng vung. - Khuyết danh

Con cá sẩy là con cá lớn. - Khuyết danh

Con có khóc mẹ mới cho bú. - Khuyết danh

Con chẳng chê cha khó, chó chẳng chê chủ nghèo. - Khuyết danh

Con dại cái mang. - Khuyết danh

Con hát mẹ khen hay. - Khuyết danh

Con nhà lính, tính nhà quan. - Khuyết danh

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. - Khuyết danh

Con rô cũng tiếc, con giếc cũng muốn. - Khuyết danh

Còn mẹ ăn cơm với cá, chết mẹ liếm lá đầu đường. - Khuyết danh

Còn nước còn tát. - Khuyết danh

Còn người còn của. - Khuyết danh

Còn tiền còn duyên nợ, hết tiền hết vợ chồng. - Khuyết danh

Cõng rắn cắn gà nhà. - Khuyết danh

Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh. - Khuyết danh

Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà (ruộng vườn) bán hết tra chân vào cùm. - Khuyết danh

Cờ đến tay ai người ấy phất. - Khuyết danh

Cơm chẳng lành canh không ngọt. - Khuyết danh

Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê. - Khuyết danh

Của không ngon, nhà nhiều con cũng hết. - Khuyết danh

Của chồng, công vợ. - Khuyết danh

Của làm ra để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân. - Khuyết danh

Của người bồ tát, của mình lạt buộc. - Khuyết danh

Của rẻ của hôi, của để đầu hồi là của vứt đi. - Khuyết danh

Cung chúc tân xuân. - Khuyết danh

Cha chung không ai khóc. - Khuyết danh

Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. - Khuyết danh

Cháy nhà ra mặt chuột. - Khuyết danh

Chê anh một chai, phải anh hai lọ. - Khuyết danh

Chết cả đống còn hơn sống một người. - Khuyết danh

Chết vinh hơn sống nhục. - Khuyết danh

Chị ngã em nâng/ Tưởng là chị ngã em nưng, ai ngờ chị ngã em bưng miệng cười. - Khuyết danh

Chỉ một đường, đi một nẻo. - Khuyết danh

Chín bỏ làm mười. - Khuyết danh

Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. - Khuyết danh

Chó đâu có sủa lỗ không, chẳng thằng ăn trộm cũng ông ăn mày. - Khuyết danh

Chó gầy hổ mặt người nuôi. - Khuyết danh

Chó ngáp phải ruồi. - Khuyết danh

Chó treo mèo đậy. - Khuyết danh

Chơi với chó, chó liếm mặt. - Khuyết danh

Chuyện bé xé ra to. - Khuyết danh

Chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quáng. - Khuyết danh

Chuột sa chĩnh gạo. - Khuyết danh

Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng xóm. - Khuyết danh

Chưa hết rên đã quên thầy. - Khuyết danh

Chưa khỏi vòng đã cong đuôi. - Khuyết danh

Chửi cha không bằng pha tiếng. - Khuyết danh

Danh chánh ngôn thuận. - Khuyết danh

Dĩ đức báo oán. - Khuyết danh

Dĩ hòa vi quí. - Khuyết danh

Dùi đục chấm nước mắm. - Khuyết danh

Dửng dưng như bánh chưng ngày Tết. - Khuyết danh

Đa ngôn đa quá. - Khuyết danh

Đa nhân duyên, nhiều phiền não. - Khuyết danh

Đã trót phải trét. - Khuyết danh

Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. - Khuyết danh

Đánh trống bỏ giùi. - Khuyết danh

Đào vi thượng sách. - Khuyết danh

Đâm bị thóc, thọc bị gạo. - Khuyết danh

Đâm lao phải theo lao. - Khuyết danh

Đầu xuôi đuôi lọt. - Khuyết danh

Đầu voi đuôi chuột. - Khuyết danh

Đi dối cha, về nhà dối chú. - Khuyết danh

Đi đêm có ngày gặp ma. - Khuyết danh

Đi guốc trong bụng. - Khuyết danh

Đi (ra đường) hỏi già về nhà hỏi trẻ. - Khuyết danh

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. - Khuyết danh

Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. - Khuyết danh

Đói ăn rau, đau uống thuốc. - Khuyết danh

Đói ăn vụng, túng làm liều. - Khuyết danh

Đói đầu gối phải bò. - Khuyết danh

Đổi trắng thay đen. - Khuyết danh

Đồng bạc đâm toạc tờ giấy. - Khuyết danh

Đồng tiền liền khúc ruột. - Khuyết danh

Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. - Khuyết danh

Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. - Khuyết danh

Đục nước béo cò. - Khuyết danh

Đứng mũi chịu sào. - Khuyết danh

Đứng núi này trông núi nọ. - Khuyết danh

Được chim bẻ ná, được cá quên nơm. - Khuyết danh

Được đàng chân, lân đàng đầu. - Khuyết danh

Đứt dây động rừng. - Khuyết danh

Được làm vua, thua làm giặc. - Khuyết danh

Được lòng ta, xót xa lòng người. - Khuyết danh

Được tiếng khen ho hen chẳng còn. - Khuyết danh

Được voi đòi tiên. - Khuyết danh

Đường đi ở miệng. - Khuyết danh

Đường đi hay tối, nói dối hay cùng. - Khuyết danh

Đứa (người) đi chẳng bực bằng người chực nồi cơm. - Khuyết danh

Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. - Khuyết danh

Ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung. - Khuyết danh

Gà chết vì tiếng gáy (gà tức nhau vì tiếng gáy). - Khuyết danh

Gai trên rừng ai vót mà nhọn, trái trên cây ai vo mà tròn. - Khuyết danh

Gái có chồng như gông đeo cổ, gái không chồng như phản gỗ long đanh. - Khuyết danh

Gái ngoan làm quan cho chồng. - Khuyết danh

Gái tham tài, trai tham sắc. - Khuyết danh

Gậy ông đập lưng ông. - Khuyết danh

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. - Khuyết danh

Già rồi còn chơi trống bỏi. - Khuyết danh

Già bát canh, trẻ manh áo mới. - Khuyết danh

Già néo đứt giây. - Khuyết danh

Già sinh tật như đất sinh cỏ. - Khuyết danh

Giầu đâu ba họ, khó đâu ba đời. - Khuyết danh

Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh. - Khuyết danh

Giấy rách phải giữ lấy lề. - Khuyết danh

Giận cá chém thớt. - Khuyết danh

Giấu đầu hở đuôi. - Khuyết danh

Gieo gió gặt bão. - Khuyết danh

Gió chiều nào che chiều nấy. - Khuyết danh

Giật đầu cá, vá đầu tôm/giật gấu vá vai. - Khuyết danh

Hà tiện mà ăn cháo hoa, đồng đường đồng đậu cũng ra 3 đồng. - Khuyết danh

Há miệng chờ ho. - Khuyết danh

Há miệng chờ sung. - Khuyết danh

Há miệng mắc quai. - Khuyết danh

Hai bàn tay trắng. - Khuyết danh

Hai sương một nắng. - Khuyết danh

Hết chuyện nhà, ra chuyện người. - Khuyết danh

Hết khôn dồn dại. - Khuyết danh

Hết nạc, vạc xương. - Khuyết danh

Hết xôi, rồi việc. - Khuyết danh

Hoa thơm đánh cả cụm. - Khuyết danh

Họa phúc khôn lường. - Khuyết danh

Học ăn học nói học gói học mở. - Khuyết danh

Học chẳng hay, cày chẳng biết. - Khuyết danh

Học thầy, không tày học bạn. - Khuyết danh

Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. - Khuyết danh

Hồng nhan bạc phận. - Khuyết danh

Hùm chết để da, người ta chết để tiếng. - Khuyết danh

Hùm dữ chẳng ăn thịt con. - Khuyết danh

Hứng tay dưới, với tay trên. - Khuyết danh

Hữu danh vô thực/ Có tiếng mà không có miếng. - Khuyết danh

Hữu tài vô hạnh. - Khuyết danh

Hữu xạ tự nhiên hương. - Khuyết danh

Ích kỉ hại nhân. - Khuyết danh

Ít kẻ yêu, hơn nhiều người ghét. - Khuyết danh

Kẻ cắp gặp bà già. - Khuyết danh

Kẻ có tình rình người vô ý. - Khuyết danh

Kẻ kia tám lạng người này nửa cân. - Khuyết danh

Kén cá chọn canh. - Khuyết danh

Kéo cày trả nợ. - Khuyết danh

Kiếm củi 3 năm thiêu một giờ/ Khôn ba năm, dại một giờ. - Khuyết danh

Kiến bò bụng. - Khuyết danh

Kiến tha lâu cũng đầy tổ. - Khuyết danh

Kì đà cản mũi. - Khuyết danh

Khẩu Phật tâm xà. - Khuyết danh

Khen nhà giầu lắm thóc. - Khuyết danh

Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. - Khuyết danh

Khéo nói hơn liều mạng. - Khuyết danh

Khéo tay hơn hay làm. - Khuyết danh

Khéo vá hơn vụng may. - Khuyết danh

Khỉ ho cò gáy. - Khuyết danh

Khó bó khôn. - Khuyết danh

Khó người khó ta. - Khuyết danh

Khỏi (hết) rên quên thày/ Khỏi vòng cong đuôi. - Khuyết danh

Khố rách áo ôm. - Khuyết danh

Khôn ăn người, dại người ăn. - Khuyết danh

Khôn ba năm, dại một giờ. - Khuyết danh

Khôn chết, dại chết, biết sống. - Khuyết danh

Khôn cho người ta dái, dại cho người ta thương, giở giở ương ương tổ cho người ghét. - Khuyết danh

Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. - Khuyết danh

Khôn ngoan hiện ra mặt, què quặt hiện ra chân tay. - Khuyết danh

Khôn nhà dại chợ. - Khuyết danh

Khôn sống mống chết. - Khuyết danh

Không ai giầu ba họ, không ai khó ba đời. - Khuyết danh

Không có lửa sao có khói. - Khuyết danh

Không thành công cũng thành nhân. - Khuyết danh

Không ưa thì dưa có dòi. - Khuyết danh

Lá rụng về cội. - Khuyết danh

Lạy ông tôi ở bụi này/ Ai khảo mà xưng). - Khuyết danh

Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. - Khuyết danh

Làm khách sạch ruột. - Khuyết danh

Làm lành lánh dữ. - Khuyết danh

Làm ơn mắc oán. - Khuyết danh

Làm phúc nơi nao, cầu ao rách nát. - Khuyết danh

Làm phúc quá tay, ăn mày không kịp. - Khuyết danh

Làm rể nhà giầu, vừa được cơm no, vừa được bò cỡi. - Khuyết danh

Làm tớ người khôn hơn làm thầy kẻ dại. - Khuyết danh

Lành làm gáo, vỡ làm muôi. - Khuyết danh

Lắm mối tối nằm không. - Khuyết danh

Lắm sãi không ai đóng cửa chùa. - Khuyết danh

Lắm thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng. - Khuyết danh

Lấy vải thưa che mắt thánh. - Khuyết danh

Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng nam. - Khuyết danh

Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. - Khuyết danh

Lấp sông lấp giếng, ai lấp được miệng thiên hạ. - Khuyết danh

Lệnh làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ. - Khuyết danh

Lệnh ông không bằng cồng bà. - Khuyết danh

Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng. - Khuyết danh

Lo cho bò trắng răng. - Khuyết danh

Lon ton như con với mẹ. - Khuyết danh

Lời nói không mất tiền mua, liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau. - Khuyết danh

Lời thật mất lòng/ thuốc đắng đã tật.../lời thật trái tai. - Khuyết danh

Lợn lành chữa ra lợn què. - Khuyết danh

Lợn trong chuồng thả ra mà đuổi. - Khuyết danh

Lửa cháy còn đổ dầu thêm. - Khuyết danh

Lửa thử vàng, gian nan thử đức. - Khuyết danh

Lực bất tòng tâm. - Khuyết danh

Lưỡi không xương , nhiều đường lắt léo. - Khuyết danh

Lưỡi mềm lưỡi còn, răng cứng răng rụng. - Khuyết danh

Ma cũ bắt nạt ma mới. - Khuyết danh

Ma chê cưới trách. - Khuyết danh

Ma trêu quỉ ám. - Khuyết danh

Mang nặng đẻ đau. - Khuyết danh

Mạnh về gạo, bạo về tiền. - Khuyết danh

Máu chảy ruột mềm. - Khuyết danh

Máu loãng còn hơn nước lã. - Khuyết danh

Mất trộm mới rào giậu. - Khuyết danh

Mẹ gà con vịt. - Khuyết danh

Mẹ hát con khen hay. - Khuyết danh

Mẹ cha nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày. - Khuyết danh

Mẹ tròn, con vuông. - Khuyết danh

Mèo già hóa cáo. - Khuyết danh

Mèo khen mèo dài đuôi. - Khuyết danh

Mèo mả gà đồng. - Khuyết danh

Mền nắn, rắn buông. - Khuyết danh

Miếng ăn là miếng nhục. - Khuyết danh

Miếng giữa làng bằng sàng xó bếp. - Khuyết danh

Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. - Khuyết danh

Miệng kẻ sang có gang có thép. - Khuyết danh

Miệng nam mô, bụng bồ dao găm. - Khuyết danh

Mỏng môi hay hớt. - Khuyết danh

Mồ cha không khóc, đi khóc đống mối. - Khuyết danh

Một câu nhịn chín câu lành. - Khuyết danh

Một con én không làm nên mùa xuân. - Khuyết danh

Một con ngựa đau, cả tàu chê cỏ. - Khuyết danh

Một cổ hai tròng. - Khuyết danh

Một chữ nên thày, một ngày nên nghĩa. - Khuyết danh

Một đời ta, ba đời nó. - Khuyết danh

Một giọt máu đào hơn ao nước lã. - Khuyết danh

Một mất mười ngờ. - Khuyết danh

Một miếng khi đói bằng gói khi no. - Khuyết danh

Một người làm quan, cả họ được nhờ. - Khuyết danh

Mở miệng mắc quai. - Khuyết danh

Mũ ni che tai, việc ai cũng biết. - Khuyết danh

Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. - Khuyết danh

Mua pháo mượn người đốt. - Khuyết danh

Múa vụng chê đất lệch. - Khuyết danh

Muốn ăn phải lăn vào bếp. - Khuyết danh

Muốn là được. - Khuyết danh

Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy. - Khuyết danh

Mười voi không được bát nước xáo. - Khuyết danh

Mượn đầu heo nấu cháo. - Khuyết danh

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. - Khuyết danh

Nam nữ thọ thọ bất thân. - Khuyết danh

Nằm trong chăn mới biết chăn có rận(rệp). - Khuyết danh

Năng nhặt chặt bị. - Khuyết danh

Nắng chiều nào che chiều nấy. - Khuyết danh

Nâng như trứng, hứng như hoa. - Khuyết danh

Ném đá giấu tay. - Khuyết danh

Ném tiền qua cửa sổ. - Khuyết danh

No mất ngon, giận mất khôn. - Khuyết danh

No ra bụt, đói ra ma. - Khuyết danh

Nói một đàng, quàng một nẻo. - Khuyết danh

Nói ngọt lọt đến xương. - Khuyết danh

Nói như đinh đóng cột. - Khuyết danh

Nói như nước đổ lá khoai (môn). - Khuyết danh

Nói dối sám hối bảy ngày. - Khuyết danh

Nồi nào vung nấy. - Khuyết danh

Nợ như chúa chổm. - Khuyết danh

Nuôi ong trong tay áo. - Khuyết danh

Nước đến chân mới nhảy. - Khuyết danh

Nước lã vã nên hồ. - Khuyết danh

Nước mắt chảy xuôi. - Khuyết danh

Ngang như cua. - Khuyết danh

Ngồi lê đôi mách. - Khuyết danh

Ngồi mát ăn bát vàng. - Khuyết danh

Ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen mồm. - Khuyết danh

Ngựa quen đường cũ. - Khuyết danh

Người ăn ốc, kẻ đổ vỏ. - Khuyết danh

Người ăn thì có, người mó thì không. - Khuyết danh

Người ăn thì còn, con ăn thì hết. - Khuyết danh

Người bảy mươi học người bảy mốt. - Khuyết danh

Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân. - Khuyết danh

Người gầy thầy cơm. - Khuyết danh

Người khôn của khó. - Khuyết danh

Người không học như ngọc không mài. - Khuyết danh

Người là vàng, của là ngãi. - Khuyết danh

Người làm sao chiêm bao làm vậy. - Khuyết danh

Nghe hơi nồi chõ. - Khuyết danh

Nghe như vịt nghe sấm. - Khuyết danh

Nghèo (đói) cho sạch, rách cho thơm. - Khuyết danh

Nghèo rớt mồng tơi. - Khuyết danh

Nghĩa tử là nghĩa tận. - Khuyết danh

Nhà giầu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. - Khuyết danh

Nhà giầu dẵm gai, bằng nhà khó gãy 2 xương sườn. - Khuyết danh

Nhà ngói cây mít. - Khuyết danh

Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. - Khuyết danh

Nhàn cư vi bất thiện. - Khuyết danh

Nhát như thỏ đế. - Khuyết danh

Nhạt như nước ốc. - Khuyết danh

Nhân vô thập toàn. - Khuyết danh

Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc. - Khuyết danh

Nhất con nhì cháu thứ sáu người dưng. - Khuyết danh

Nhất cử lưỡng tiện. - Khuyết danh

Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. - Khuyết danh

Nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò. - Khuyết danh

Nhất tội nhì nợ. - Khuyết danh

Nhất vợ nhì Trời. - Khuyết danh

Nhi nữ thường tình. - Khuyết danh

Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa. - Khuyết danh

Nhổ râu ông nọ cắm cằm bà kia. - Khuyết danh

Như mèo thấy mỡ. - Khuyết danh

Ông ăn chả bà ăn nem. - Khuyết danh

Ông nói gà bà nói vịt, ông bảo làm thịt, bà bảo để nuôi. - Khuyết danh

Ông thầy khoe tốt, bà cốt khoe hay. - Khuyết danh

Ông Trời còn chẳng vừa lòng thiên hạ. - Khuyết danh

Ở bẩn sống lâu. - Khuyết danh

Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. - Khuyết danh

Ở chọn nơi, chơi chọn bạn. - Khuyết danh

Ở hiền gặp lành. - Khuyết danh

Ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. - Khuyết danh

Phấn giồi mặt ai nỡ giồi chân. - Khuyết danh

Phóng lao phải theo lao. - Khuyết danh

Phú quí sinh lễ nghĩa. - Khuyết danh

Phúc đức tại mẫu. - Khuyết danh

Qua sông phải lụy đò. - Khuyết danh

Quan nhất thời, dân vạn đại. - Khuyết danh

Quen mui thấy mùi ăn mãi. - Khuyết danh

Quí hồ tinh bất quí hồ đa. - Khuyết danh

Quít làm cam chịu. - Khuyết danh

Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. - Khuyết danh

Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ. - Khuyết danh

Rán sành ra mỡ. - Khuyết danh

Râu ông cắm cằm bà. - Khuyết danh

Rối như canh hẹ. - Khuyết danh

Rủ nhau làm phúc, chớ rủ nhau đi kiện. - Khuyết danh

Rút giây động rừng. - Khuyết danh

Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay. - Khuyết danh

Rượu vào lời ra. - Khuyết danh

Sa cơ lỡ bước. - Khuyết danh

Sai một li đi một dặm. - Khuyết danh

Sáng tai ọ, điếc tai cày. - Khuyết danh

Sau cơn mưa trời lại sáng. - Khuyết danh

Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì. - Khuyết danh

Sẩy đàn tan nghé. - Khuyết danh

Sấm bên đông động bên tây. - Khuyết danh

Sinh con ai dễ sinh lòng. - Khuyết danh

Sinh, lão, bệnh, tử. - Khuyết danh

Sinh kí, tử qui. - Khuyết danh

Sinh li tử biệt. - Khuyết danh

Sinh vô gia cư, tử vô địa táng. - Khuyết danh

Sông có khúc, người có lúc. - Khuyết danh

Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. - Khuyết danh

Sống để bụng, chết mang theo. - Khuyết danh

Sống đục sao bằng chết trong. - Khuyết danh

Sống khôn chết thiêng. - Khuyết danh

Sống tết, chết giỗ. - Khuyết danh

Sợ người nói phải, hãi người cho ăn. - Khuyết danh

Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay. - Khuyết danh

Tai bay vạ gió. - Khuyết danh

Tai nghe không bằng mắt thấy. - Khuyết danh

Tai vách mạch rừng. - Khuyết danh

Tay làm hàm nhai. - Khuyết danh

Tay xách nách mang. - Khuyết danh

Tam sao thất bản. - Khuyết danh

Táng tận lương tâm. - Khuyết danh

Tắt lửa tối đèn. - Khuyết danh

Tiên học lễ hậu học văn. - Khuyết danh

Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. - Khuyết danh

Tiền dâm hậu thú. - Khuyết danh

Tiền mất tật mang. - Khuyết danh

Tiền rừng bạc bể. - Khuyết danh

Tiền trao cháo múc. - Khuyết danh

Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. - Khuyết danh

Tiếng chào cao hơn mâm cỗ. - Khuyết danh

Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn ba ngày làng. - Khuyết danh

Tiếng ong tiếng ve. - Khuyết danh

To gan lớn mật. - Khuyết danh

Tốt danh hơn lành áo. - Khuyết danh

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. - Khuyết danh

Tốt lễ dễ xin. - Khuyết danh

Tới đâu hay đó. - Khuyết danh

Tùy cơ ứng biến. - Khuyết danh

Tự ti mặc cảm. - Khuyết danh

Tương kính như tân. - Khuyết danh

Tửu nhập ngôn xuất. - Khuyết danh

Tha phương cầu thực. - Khuyết danh

Thả mồi bắt bóng. - Khuyết danh

Thác trong hơn sống đục. - Khuyết danh

Thay trắng đổi đen. - Khuyết danh

Thay lòng đổi dạ. - Khuyết danh

Tham bữa cỗ bỏ bữa cày. - Khuyết danh

Tham quyền cố vị. - Khuyết danh

Tham sinh úy tử. - Khuyết danh

Tham tài hiếu sắc. - Khuyết danh

Tham thì thâm. - Khuyết danh

Tham trăng quên đèn. - Khuyết danh

Tham vàng bỏ nghĩa. - Khuyết danh

Thanh thiên bạch nhật. - Khuyết danh

Thao thao bất tuyệt. - Khuyết danh

Thăm ván bán thuyền. - Khuyết danh

Thắm lắm phai nhiều. - Khuyết danh

Thằng chết cãi thằng khiêng. - Khuyết danh

Thắt lưng buộc bụng. - Khuyết danh

Thầy bói nói dựa. - Khuyết danh

Thấy của tối mắt. - Khuyết danh

Thấy người sang bắt quàng làm họ. - Khuyết danh

Thần giao cách cảm. - Khuyết danh

Thập tử nhất sinh. - Khuyết danh

Thất bại là mẹ thành công. - Khuyết danh

Thật thà là cha quỷ quái. - Khuyết danh

Thật thà như đếm. - Khuyết danh

Theo đóm ăn tàn. - Khuyết danh

Thề sống thề chết. - Khuyết danh

Thế thái nhân tình. - Khuyết danh

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. - Khuyết danh

Thọc gậy bánh xe. - Khuyết danh

Thợ may ăn giẻ, thợ mã ăn hồ. - Khuyết danh

Thơm (Tốt) danh hơn lành áo. - Khuyết danh

Thua trời một vạn, không bằng thua bạn một ly. - Khuyết danh

Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. - Khuyết danh

Thuốc đắng giã tật, lời thật mất lòng. - Khuyết danh

Thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người có nhân. - Khuyết danh

Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi. - Khuyết danh

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. - Khuyết danh

Tránh ma chẳng xấu mặt nào. - Khuyết danh

Trăm con ếch cũng bắt được con ếch. - Khuyết danh

Trăm hay không bằng tay quen. - Khuyết danh

Trăm voi không được bát nước xáo (giống như mười voi không được bát nước xáo). - Khuyết danh

Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. - Khuyết danh

Trâu chậm uống nước đục. - Khuyết danh

Trèo cao té đau. - Khuyết danh

Trên đe dưới búa. - Khuyết danh

Trên kính dưới nhường. - Khuyết danh

Trêu cò, cò mổ mắt. - Khuyết danh

Trói gà không chặt. - Khuyết danh

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. - Khuyết danh

Trong đầm gì đẹp bằng sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. - Khuyết danh

Trốn việc quan đi ở chùa. - Khuyết danh

Trông gà hóa cuốc. - Khuyết danh

Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon. - Khuyết danh

Trống đánh xuôi kèn thổi ngược. - Khuyết danh

Trời cao có mắt. - Khuyết danh

Trời cho hơn lo làm. - Khuyết danh

Trời đánh còn tránh bữa ăn. - Khuyết danh

Trời sinh trời dưỡng. - Khuyết danh

Vạch áo cho người xem lưng. - Khuyết danh

Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. - Khuyết danh

Vắt cổ chày ra nước. - Khuyết danh

Vắt chanh bỏ vỏ. - Khuyết danh

Vặt đầu cá, vá đầu tôm. - Khuyết danh

Vẽ đường cho hươu chạy. - Khuyết danh

Việc người thì sáng, việc mình thì quáng. - Khuyết danh

Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. - Khuyết danh

Vỏ quít dày, móng tay nhọn. - Khuyết danh

Vong ân bội nghĩa. - Khuyết danh

Vơ đũa cả nắm. - Khuyết danh

Vụng chèo, khéo chống. - Khuyết danh

Vụng múa, chê đất lệch. - Khuyết danh

Vừa ăn cướp, vừa la làng. - Khuyết danh

Xanh vỏ đỏ lòng. - Khuyết danh

Xấu đều hơn tốt lỏi. - Khuyết danh

Xấu gỗ hơn tốt nước sơn. - Khuyết danh

Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. - Khuyết danh

Xôi hỏng bỏng không. - Khuyết danh

Xởi lởi trời gởi của cho, so đo trời co ro lại. - Khuyết danh

Xúc tép nuôi cò. - Khuyết danh

Y phục xứng kì đức. - Khuyết danh

Yêu con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi. - Khuyết danh

Yêu nên tốt, ghét nên xấu. - Khuyết danh

Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. - Khuyết danh

Yêu nhau như chị em gái, dái nhau như chị em dâu, đánh nhau vỡ đầu là anh em rể. - Khuyết danh

Yêu trẻ trẻ đến nhà, kính già, già để tuổi cho. - Khuyết danh

Nguồn: Từ điển danh ngôn

Hy vọng, qua bài viết “Những tục ngữ Việt Nam” bạn đã hiểu hơn về chủ đề tục ngữ Việt Nam. Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *