Những tục ngữ về lòng dũng cảm, ca dao lòng dũng cảm

Những tục ngữ về lòng dũng cảm, ca dao lòng dũng cảm 1

Lòng dũng cảm nghĩa là có dũng khí vươn lên, đối đầu với nguy hiểm, khó khăn để làm những việc có ích cho cuộc sống của chính mình cũng như cho xã hội. Ta thấy những người dũng cảm có ở mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết “Tục ngữ về lòng dũng cảm”.

Mảng lo khó, bó không chặt. - Khuyết danh

Không vào hang hổ sao bắt được hổ. - Khuyết danh

Có cứng mới đứng được đầu gió. - Khuyết danh

Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo. - Khuyết danh

Thắng không kiêu, bại không nản. - Khuyết danh

Sóng cả chớ rã tay chèo. - Khuyết danh

Thua keo này bày keo khác. - Khuyết danh

Nguồn: Từ điển danh ngôn

Hy vọng, qua bài viết “Tục ngữ về lòng dũng cảm” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *