96+ Từ vựng Tiếng Anh về Ăn Uống, Chủ đề Ăn Uống

Từ vựng Tiếng Anh về Ăn Uống có tất cả 96 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Từ vựng Tiếng Anh về Ăn Uống

 1. fork /fɔːrk/: nĩa
 2. spoon:  /spuːn/ muỗng
 3. knife: /naɪf/ dao
 4. ladle: /ˈleɪdl/ cái vá múc canh
 5. bowl: /boʊl/ tô
 6. plate:  /pleɪt/ đĩa
 7. chopsticks: /ˈtʃɑːpstɪkz/ đũa
 8. teapot: /ˈtiːpɑːt/ ấm trà
 9. cup: /kʌp/ cái tách uống trà
 10. glass:  /ɡlæs/ cái ly
 11. straw: /strɔː/ ống hút
 12. pitcher: /ˈpɪtʃər/ bình nước
 13. mug: /mʌɡ/ cái ly nhỏ có quai
 14. pepper shaker: /ˈpepər ˈʃeɪkər / hộp đựng tiêu có lỗ nhỏ để rắc tiêu lên món ăn
 15. napkin: /ˈnæpkɪn/ khăn ăn
 16. table cloth: /ˈteɪbl klɔːθ / khăn trải bàn
 17. tongs: /tɑːŋz/ cái kẹp gắp thức ăn
 18. wheat: /wiːt/ bột mì
 19. cheese: /tʃiːz/ phô mai
 20. butter: /ˈbʌtər/ bơ
 21. dairy product: /ˈderi ˈprɑːdʌkt / sản phẩm làm từ sữa
 22. nut: /nʌt/ đậu phộng
 23. beans:  /biːnz/ đậu
 24. peas: /piːz/ đậu hạt tròn
 25. vegetable: /ˈvedʒtəbl/ rau
 26. salad: /ˈsæləd/ món trộn, gỏi
 27. noodles: /ˈnuːdlz/ món có nước (phở, bún, hủ tiếu, mì…)
 28. spaghetti/ pasta: /spəˈɡeti/ /ˈpɑːstə/ mì Ý, mì ống
 29. fried rice:  /fraɪd raɪs/ cơm chiên
 30. sauce:  /sɔːs/ xốt
 31. soup:  /suːp/ súp
 32. sausage:  /ˈsɔːsɪdʒ/ xúc xích
 33. hot pot: /hɑːt pɑːt / lẩu
 34. pork: /pɔːrk/ thịt lợn
 35. beef: /biːf/ thịt bò
 36. chicken: /ˈtʃɪkɪn/ thịt gà
 37. roasted food: /roʊstɪd fuːd/ đồ quay
 38. grilled food: / ɡrɪl fuːd/ đồ nướng
 39. fried food: /fraɪd fuːd / đồ chiên
 40. Saute: /soʊˈteɪ/ đồ xào, áp chảo
 41. stew: /stuː/ đồ hầm, ninh, canh
 42. steam food: /stiːm fuːd / đồ hấp
 43. chicken breast:  /ˈtʃɪkɪn brest / ức gà
 44. beefsteak: /ˈbiːfsteɪk/ bít tết
 45. shellfish: /ˈʃelfɪʃ/ hải sản có vỏ
 46. seafood: /ˈsiːfuːd/ hải sản
 47. fish: /fɪʃ/ cá
 48. shrimps: /ʃrɪmps/ tôm
 49. crab:  /kræb/ cua
 50. octopus: /ˈɑːktəpəs/ bạch tuộc
 51. squid: /skwɪd/ mực
 52. snails: /sneɪlz/ ốc
 53. jam: /dʒæm/ mứt
 54. French fries: /frentʃ fraɪ / khoai tây chiên kiểu Pháp
 55. baked potato: /beɪk pəˈteɪtoʊ / khoai tây đút lò
 56. hamburger:  /ˈhæmbɜːrɡər/ hăm-bơ-gơ
 57. sandwich: /ˈsænwɪtʃ/ món kẹp
 58. pie:  /paɪ/ bánh có nhân
 59. gruel: /ˈɡruːəl/ chè
 60. crepe: /kreɪp/ bánh kếp
 61. waffle:  /ˈwɑːfl/ bánh tổ ong
 62. pizza: /ˈpiːtsə/ bánh pi-za
 63. curry:  /ˈkɜːri/ cà ri
 64. ice-cream: /aɪs kriːm / kem
 65. tart: /tɑːrt/ bánh trứng
 66. rare:  /rer/ món tái
 67. medium: /ˈmiːdiəm/ món chín vừa
 68. well done: /wel dʌn / món chín kỹ
 69. Appetizers/ starter: /ˈæpɪtaɪzərz/ /ˈstɑːrtər/ món khai vị
 70. main course: /meɪn kɔːrs / món chính
 71. dessert: /dɪˈzɜːrt/ món tráng miệng
 72. wine:  /waɪn/ rượu
 73. beer: /bɪr/ bia
 74. alcohol: /ˈælkəhɔːl/ đồ có cồn
 75. soda: /ˈsoʊdə/ nước sô-đa
 76. coke: /koʊk/ nước ngọt
 77. juice/ squash:  /dʒuːs/ /skwɑːʃ/ nước ép hoa quả
 78. smoothie:  /ˈsmuːði/ sinh tố
 79. lemonade:  /ˌleməˈneɪd/ nước chanh
 80. coffee: /ˈkɑːfi/ cà phê
 81. cocktail: /ˈkɑːkteɪl/ rượu cốc-tai
 82. tea:  /tiː/ trà
 83. iced tea:  / aɪst tiː/ trà đá
 84. milk: /mɪlk/ sữa
 85. sweet: /swiːt/ ngọt; có mùi thơm; như mật ong
 86. sickly: /ˈsɪkli/ tanh (mùi)
 87. sour: /ˈsaʊər/ chua; ôi; thiu
 88. salty: /ˈsɔːlti/ có muối; mặn
 89. delicious:  /dɪˈlɪʃəs/ thơm tho; ngon miệng
 90. tasty:  /ˈteɪsti/ ngon; đầy hương vị
 91. bland: /blænd/ nhạt nhẽo
 92. poor: /pɔːr/ chất lượng kém
 93. horrible:  /ˈhɔːrəbl/ khó chịu (mùi)
 94. Spicy: /ˈspaɪsi/ cay; có gia vị
 95. Hot: /hɑːt/ nóng; cay nồng
 96. Mild: /maɪld/ nhẹ (mùi)

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng Tiếng Anh về Ăn Uống” đã giúp bạn bổ sung thêm từ vừng tiếng anh. Chúc bạn thành công.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x