Thành Ngữ Về Phẩm Chất Con Người: 25+ Danh Ngôn Về Phẩm Chất Con Người

Thành ngữ là những câu nói không nhằm mục đích để hiểu theo nghĩa thông thường, đồng thời ý nghĩa của một thành ngữ thường là câu mang nghệ thuật ẩn dụ trong toàn bộ câu, trong bài viết Dr Khỏe sẽ chia sẻ với bạn thành ngữ về phẩm chất con người.

1. Ăn cháo đá bát.

2. Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.

3. Ăn lấy đời, chơi lấy thời.

4. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

5. Cái răng, cái tóc là gốc con người.

6. Chết giả mới biết bụng dạ anh em.

7. Con mắt là mặt đồng cân.

8. Của người bồ tát, của mình lạt buộc.

9. Đánh bạc quen tay, ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen mồm.

10. Đói cho sạch, rách cho thơm.

11. Giàu điếc, sang đui.

12. Làm khi lành, để dành khi đau.

13. Lòng người như bể khôn dò.

14. Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

15. Miếng ăn là miếng nhục.

16. Người giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn.

17. Người là vàng của là ngãi.

18. Người năm bảy đấng, của ba bảy loài.

19. Người sống đống vàng.

20. Ruột ngựa, phổi bò.

21. Sáng tai họ, điếc tai cày.

22. Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật.

23. Thấy sang bắt quàng làm họ.

24. Thương người như thể thương thân.

25. Trông mặt mà bắt hình dong.

Hy vọng, qua bài viết “Thành Ngữ Về Phẩm Chất Con Người” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.