Top 10+ câu khẩu hiệu hay về học tập

Top 10+ câu khẩu hiệu hay về học tập

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu khẩu hiệu hay về học tập của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Những câu khẩu hiệu hay về học tập

 • Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.
 • Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định mình, học để cùng chung sống.
 • Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai
 • Học tập là một việc sáng suốt
 • Học, học nữa, học mãi
 • Không đọc sách thì cuộc sống thực là nặng nề
 • Sách là một sức mạnh lớn lao
 • Sách làm cho con người trở thành chủ nhân vũ trụ
 • Sách vở đầy bốn vách, có mấy cũng không vừa
 • Tri thức là chìa khóa mở cửa tương lai.
 • Tri thức là sức mạnh
 • Tri thức làm ta khiêm tốn, ngu si làm ta kiêu ngạo
 • Tri thức ở đâu chúng tôi vươn cao tới đó
 • Trước những cuốn sách, mọi người đều mờ nhạt đi
 • Vì tương lai phải nhai kiến thức

Hy vọng, qua bài viết của Dr Khỏe “Top 10+ câu khẩu hiệu hay về học tập” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.