Những câu ca dao tục ngữ về kinh nghiệm sống

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập những câu ca dao tục ngữ về kinh nghiệm sống của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Những câu ca dao tục ngữ về kinh nghiệm sống

Xuân kia xin chớ bỏ qua,
Hoa kia có lửa, người ta có thì.
Chơi xuân kẻo nữa xuân đi,
Cái già sồng sộc nó thì theo sau.

Trăng mờ còn tỏ hơn sao,
Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.

Trăm năm ai chớ bỏ ai,
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.

Sướng gì hơn sướng làm lành,
Như bao nhiêu của để dành bấy nhiêu.

Ru con con ngủ à ơi,
Trông cho con lớn nên người khôn ngoan.
Làm trai gánh vác giang san,
Mẹ cha trông xuống, thế gian trông vào.
Ru con con ngủ đi nào,
Cù lao dưỡng dục biết bao cho cùng.
Làm trai quyết chí anh hùng,
Ra tay đánh dẹp, vẫy vùng nước non.

Quân tử ứ hự đã đau,
Tiểu nhân vác đá đánh đầu như không.

Ở đây gần bạn gần thầy,
Có công mài sắt có ngày nên kim.

Nơi nào chí quyết một nơi,
Làm người nay đổi mai dời sao nên.

No cơm ấm cật, dậm dật khắp nơi,
Quần áo tả tơi mọi nơi chẳng dật.

Những người phinh phính mặt mo,
Chân đi chữ bát thì cho chẳng thèm.

Người ngoan lên núi hái chè,
Hái dăm ba la xuống khe ta ngồi.
Chim khôn chết mệt về mồi,
Người khôn chết mệt về lời nhỏ to.
Chim khôn tránh lưới tránh dò,
Cá khôn tránh lưới, lững lờ mắc đăng.

Ngựa mạnh chẳng quản đường dài,
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng.

Nghĩa nhân như chén nước đầy,
Bưng đi mà đổ, hốt rày được sao.

Muốn sang thì bắc cầu Kiều,
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.

Muốn may thì phải có kim,
Muốn hay thì ắt phải tìm người xưa.

Mười năm rèn luyện sách đèn,
Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.

Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Mày đẹp cho mẹ mày lo,
Đêm đêm lắm kẻ rình mò ước ao.
Xấu xí như chị em tao,
Đêm nằm ngỏ cửa, gió vào mát thay.

Lo là thét mắng mới nên,
Một lời siết cạnh bằng nghìn roi song.
Roi song đánh đoạn thì thôi,
Một lời siết cạnh muôn đời chẳng quên.

Lạy trời chớ điếc chớ đui,
Để đôi con mắt xem người thế gian.

Làm ơn ắt sẽ nên ơn,
Trời nào phụ kẻ có nhơn bao giờ.

Làm người phải biết tiện tằn,
Đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi.
Những người đói rách rạc rời,
Bởi phụ của Trời làm chẳng nên ăn.

Làm người mà được khôn ngoan,
Cũng nhờ học tập, mọi đàng mọi hay.
Nghề gì ta có trong tay,
Cố công rèn luyện, có ngày thành công!

Kiềng ba chân vững như bàn thạch,
Bỏ chuyện người tọc mạch ngoài tai.
Sông sâu thì có sào dài,
Ai cầm bị gậy ăn mày nên thân.

Khuyên đừng trai gái hoang tàng,
Khuyên đừng chè rượu nữa mang tiếng cười.
Cũng đừng cờ bạc đua chơi,
Sao cho sự nghiệp ra người trượng phu.
Làm sao nên tiếng danh nho,
Thần trung hiếu tử để cho khen cùng.

Khôn ngoan cũng thể đàn bà,
Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông.

Hơn nhau tấm áo manh quần,
Cởi ra ai cũng mình trần như ai.

Hồi nào gạo trắng Quán Cau,
Cá thu chợ Yến anh lắc đầu chê hôi.
Bây giờ đáng kiếp anh ơi,
Một phần khoai hai phần đỗ anh thôi kén lừa.

Gió day thì mặc gió day,
Xin cho cây cứng lá dày thì thôi.

Gieo tiếng ra, gẫy cây gẫy cối,
Mở miệng là có cội có cành.
Dạy con phải nói cho rành,
Đừng gieo những tiếng chua chanh giận hờn.

Gà khôn gà chẳng đá lang,
Gái khôn gái chẳng bỏ làng gái đi.

Đừng ham sao tỏ bỏ trăng,
Môt năm sao tỏ không bằng trăng lên.

Đừng còn ỷ sắc khoe hương,
Dây chùi trên động cũng có khi vương quết trầu.

Dù ai nói đông nói tây,
Lòng ta vẫn vững như cây giữa đường.
Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Dù ai nói đông nói tây,
Thì ta cũng vững như cây giữa rừng.
Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Thì ta cũng vững như kiềng ba chân.

Đời người sống mấy gang tay,
Hỏi đâu kỳ cục cả ngày lẫn đêm.

Đời người sống mấy gang tay,
Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm.

Đời người sống được mấy may,
Coi nhau như bát nước đầy là hơn.

Diều hâu quà quạ kên kên,
Ba giống chim ấy hay thèm thịt thiu.

Đất xấu, trồng cây khẳng khiu,
Những người thô tục, nói điều phàm phu.

Đất tốt trồng cây rườm rà,
Những người thanh lịch nói ra quý quyền.

Dao năng liếc thì sắc,
Người năng chào thì quen.

Đàn bầu mà gẩy tai trâu,
Đạn đâu bắn sét, gươm đâu chém ruồi.

Đã sinh ra kiếp ở đời,
Trai thời trung hiếu hai vai cho tròn,
Gái thời trinh tĩnh lòng son,
Sớm hôm gìn giữ kẻo còn chút sai.
Trai lành gái tốt ra người,
Khuyên con trong bấy nhiêu lời cho chuyên.

Cười người chớ vội cười lâu,
Cười người hôm trước hôm sau người cười.

Cứ gì quần lụa, áo tơ,
Quần nâu áo vải thơm tho được rồi.
Mặc lụa mà sực mùi hôi,
Không bằng mặc vải mà không hôi gì.

Con còng dại lắm ai ơi,
Uổng công xe cát, sóng dồi lại tan.

Con chim ham ăn còn mắc cái tròng,
Người mà ham của sao khỏi mắc vòng gian nan.

Cóc hèn giữ phận cóc quê,
Có đâu thẽ thọt toan bề leo thang.

Có mắt thì phải xem đàng,
Có phải cận thị ngó quàng ngó xiên.

Có đỏ mà chẳng có thơm,
Như hoa dâm bụt, nên cơm cháo gì?

Có bát sứ, tình phụ bát đàn,
Nâng niu bát sứ, vỡ tan có ngày.

Chữ rằng họa phúc vô môn,
Tìm giàu thì dễ tìm khôn khó tìm.

Chữ nhân là chữ tương vàng,
Ai mà nhân được thì càng lất lây.
Tranh quyền cướp nước gì đây,
Coi nhau như bát nước đầy thì hơn.

Chớ thấy bể rộng mà lo,
Bể rộng mặc bể, chèo cho có ngần.

Chớ thấy áo rách mà cười,
Cái giống gà nòi, lông nó lơ thơ.

Chim quyên xuống đất cũng quyên,
Anh hùng lỡ vận cũng nguyên anh hùng.

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

Chim khôn chưa bắt đà bay,
Người khôn chưa nói dang tay đỡ lời.

Chê tôm ăn cá lù đù,
Chê thằng bụng bự, thằng gù lại ưng.

Chẳng lo chi đó cười đây,
Bão rồi mới biết cội cây cứng mềm.

Cha mẹ để của bằng non,
Không bằng để đức cho con ở đời.

Cậy tài, cậy khéo, khoe khôn,
Đừng cậy có của đa ngôn quá nhờ.
Của thì mặc của em ơi,
Đừng cậy có của, coi người mà khinh.

Cây kia ăn quả ai trồng,
Sông kia uống nước hỏi dòng từ đâu.
Quân thần hai chữ trên đầu,
Hiếu trung hai chữ dãi dầu lòng son.

Cây cao chẳng quản gió lung,
Ðê cao chẳng quản nước sông tràn vào.

Càng thắm thì lại càng phai,
Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu.

Cầm vàng mà lội qua sông,
Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng.

Ai ơi chẳng chóng thì chầy,
Có công mài sắt có ngày nên kim.

Ai ơi phải nghĩ trước sau,
Đừng tham lắm của nhà giàu làm chi.
Làm thì xem chẳng ra gì,
Làm tất làm tả nói gì điếc tai.
Đi ngủ thời hết canh hai,
Thức khuya dậy sớm mình ai dãi dầu.
Sớm ngày đi cắt cỏ trâu,
Trưa về lại bảo: ngồi đâu không đầy.
Hết mẹ rồi lại đến thầy,
Gánh cỏ có đầy, vẫn nói rằng vơi.
Nói thì nói thật là dai,
Lắm câu chua cạnh, đắng cay trăm chiều.

Ai ơi chớ vội cười nhau,
Ngắm mình cho tỏ trước sau hãy cười.

Bước lên xe, đầu đội khăn rằn,
Dáng đi yểu điệu, ngồi gần say mê.

Bậu đừng đỏng đảnh, đòi lãnh với lương,
Vải bô bậu mặc cho thường thì thôi.

Bàn tay còn có ngón dài, ngón vắn,
Con một nhà đứa trắng đứa đen,
Hễ ăn vóc học quen,
Dẫu họ chê mình vụng, tập rèn cũng phải hay.

Bạn bè là nghĩa tương tri,
Sao cho sau trước vẹn bề mới nên.

Bà già kén vợ cho con,
Kén ba năm tròn, được bóng thờ vua.
Thế gian tham của thời thua,
Của ăn thời hết, bóng thờ vua hãy còn.

Ba bà đi chợ, mua bốn quả dừa,
Chia đi chia lại, đã trưa mất rồi.
May sao lại gặp một người:
‘Ba bà ba quả, phần tôi quả này!’

Áo đơm năm nút con rồng,
Ở xa con phụng, lại gần con quy.

Áo dài chớ tưởng là sang
Bởi không áo ngắn, mới mang áo dài.

Áo cũ để vận trong nhà,
Áo mới để vận đi ra ngoài đường.

Anh hùng gì, anh hùng rơm,
Ta cho mồi lửa hết cơn anh hùng.

Ăn trái nhớ kẻ trồng cây,
Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay giần sàng.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

Ăn lắm, thì hết miếng ngon,
Nói lắm, thì hết lời khôn hóa rồ.

Ăn được ngủ được là tiên,
Không ăn không ngủ là tiền mất đi.

Ai ơi trẻ mãi ru mà,
Càng đo đắn lắm, càng già mất duyên.

Ai ơi giữ chí cho bền,
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.
Xin đừng làm, nói đơn sai,
Tin mình đừng sợ những lời dèm pha.
Anh em một họ một nhà,
Thương nhau chân thật đường xa cũng gần.

Ai ơi được ngọc đừng cười,
Ta đây được ngọc rụng rời chân tay.

Ai ơi đừng phụ mụt măng,
Mụt măng có nhỏ cũng bằng cây tre.

Ai ơi đừng phụ bát đàn,
Nâng niu bát sứ vỡ tan có ngày.

Ai ơi đã quyết thì hành,
Ðã đốn thì vác cả cành lẫn cây.

Ai ơi đã quyết thì hành,
Ðã đan thì lận, tròn vành mới thôi.

Ai ơi chớ vội khoe mình,
Giang hồ lắm kẻ tài tình hơn ta.

Ai ơi chớ vội cười nhau
Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

Ai ơi chớ vội cười nhau,
Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười.

Ai ơi chớ vội cười nhau,
Cây nào là chẳng có sâu chạm cành.

Ai ơi chẳng chóng thì chầy,
Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Ai mà phụ nghĩa quên công,
Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm.

Xem thêm: Câu nói hay về hoa hồng

Ai đi gánh vác non sông,
Để ai chứa chất sầu đông vơi đầy.

Những câu nói hay về kinh nghiệm sống

Hôm nay là học trò của hôm qua. – Thomas Fuller

Hãy ngừng làm đứa trẻ bất trị trong ngôi trường kinh nghiệm, và bắt đầu học với sự nhún nhường và kiên nhẫn những bài học được đặt ra cho sự hoàn hảo tối thượng của bạn. – James Allen

Con người trưởng thành qua kinh nghiệm nếu họ đối diện với cuộc đời trung thực và can đảm. Đây là cách tính cách hình thành. – Eleanor Roosevelt

Nguồn tri thức duy nhất là kinh nghiệm. – Albert Einstein

Thất bại không chết người. Thất bại nên là thầy của ta, không phải người làm tang lễ. Nó nên là thách thức để ta vươn tới những tầm cao thành tựu mới, không phải để lôi ta xuống vực thẳm tuyệt vọng. Từ thất bại, ta có thể có được những trải nghiệm đáng giá. – William Arthur Ward

Xem thêm: Những câu nói hay về trải nghiệm cuộc sống

Bạn không thể để thất bại định hình mình. Bạn phải để thất bại dạy mình. – Barack Obama

Sáng tạo chỉ là việc kết nối các vấn đề. Khi bạn hỏi những người giàu tính sáng tạo về cách họ làm điều gì đó, họ cảm thấy hơi gượng gập bởi họ thực sự không làm gì, họ chỉ thấy một số việc. Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. Đó là bởi vì họ có thể kết nối những kinh nghiệm mình có và tổng hợp thành những thứ mới. Và lý do khiến họ có thể làm điều đó là họ có nhiều kinh nghiệm hơn hoặc họ đã suy nghĩ nhiều về kinh nghiệm của mình hơn người khác. – Steve Jobs

Bốn ý tưởng hay cho cuộc sống:
Nhìn lại phía sau & Có kinh nghiệm!
Nhìn lên phía trước & Thấy hy vọng!
Nhìn ra xung quanh & Tìm được thực tại!
Nhìn vào bên trong & Tìm thấy chính mình! – Khuyết danh

Xem thêm: Câu nói hay về hy vọng

Thất bại là kẻ vấp ngã, nhưng không thể hưởng lợi từ kinh nghiệm đó. – Elbert Hubbard

Sự sáng suốt của chúng ta đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm đến từ sự ngu ngốc. – Sacha Guitry

Không gì lãng phí thời gian nếu bạn biết sử dụng kinh nghiệm đó. – Auguste Rodin

Kinh nghiệm là người thầy đắt đỏ, nhưng kẻ ngu ngốc sẽ không chịu học ai khác. – Benjamin Franklin

Không có bí mật nào cho sự thành công. Thành công là kết quả của sự chuẩn bị kỹ càng, sự chăm chỉ và học hỏi từ thất bại. – Colin Powell

Xem thêm: Những câu nói hay về sự chăm chỉ

Chỉ qua niềm vui và đau khổ mà con người thấu hiểu bản thân và vận mệnh của mình. Người ta học được cần phải làm gì và cần phải tránh gì. – Johann Wolfgang von Goethe

Bản lĩnh là sức mạnh hợp nhất của kinh nghiệm, trí tuệ và đam mê trong guồng hành động. – John Ruskin

Có ai sáng suốt đến mức học hỏi được từ kinh nghiệm của người khác không? – Voltaire

Kinh nghiệm là trường học tốt. Nhưng cái giá quá đắt. – Heinrich Heine

Quá khứ là nơi tôi luôn ngoảnh lại chiêm nghiệm, rút ra bài học từ lỗi lầm để rồi không ngừng vun đắp cho mình tình yêu và sự trân trọng đối với tương lai. – Khuyết danh

Kinh nghiệm chỉ dạy cho những ai có thể dạy dỗ. – Aldous Huxley

Bạn không thể tạo ra kinh nghiệm, bạn trải qua nó. – Albert Camus

Kinh nghiệm không phải là điều xảy ra với một con người. Mà nó là điều mà người đó làm với những gì đã xảy ra với anh ta. – Aldous Huxley

Đón nhận những kinh nghiệm tiêu cực và nhìn chúng một cách tích cực, bạn sẽ học được rất nhiều điều từ những chuyện đã qua. Đừng để người khác mãi phán xét bạn chỉ dựa vào một lỗi lầm nào đó. Hãy để quá khứ lại phía sau lưng, nhưng đừng lãng quên nó. – Khuyết danh

Phán đoán đúng đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm – chà, nó đến từ phán đoán tồi. – Khuyết danh

Thành công là kết quả của những phán đoán đúng, phán đoán đúng là kết quả của kinh nghiệm, và kinh nghiệm thường là kết quả của phán đoán sai! – Tony Robbins

Từ trải nghiệm của quá khứ chúng ta ta rút ra bài học dẫn đường cho tương lai. – John Quincy Adams

Nếu bạn không học hỏi được gì từ những sai lầm của mình, thật uổng phí khi bạn phạm phải sai lầm đó. – Khuyết danh

Xem thêm: Câu nói hay về sai lầm

Thành công trong đời là kết quả của phán đoán đúng. Phán đoán đúng thường là kết quả của kinh nghiệm. Kinh nghiệm thường là kết quả của phán đoán sai. – Tony Robbins

Kinh nghiệm là biển chỉ đường tốt hơn lời nói của người khác. – Leonardo da Vinci

Đừng đổ lỗi cho ai trong đời. Người tốt cho bạn hạnh phúc. Người xấu cho bạn kinh nghiệm. Người tồi tệ nhất cho bạn bài học. Và người tốt đẹp nhất cho bạn kỷ niệm. – Zig Ziglar

Chúng ta học được qua kinh nghiệm rằng con người chẳng bao giờ học được gì từ kinh nghiệm. – George Bernard Shaw

Quyết định tốt đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm đến từ quyết định tồi. – Khuyết danh

Người sáng suốt đi theo lý trí, người bình thường đi theo kinh nghiệm, người ngu ngốc đi theo nhu cầu, và kẻ vũ phu đi theo bản năng. – Marcus Tullius Cicero

Tuổi già và dòng chảy thời gian dạy ta mọi thứ. – Sophocles

Mọi thứ đều có bài học răn dạy, nếu bạn tìm được nó. – Lewis Carroll

Học từ sai lầm của bản thân là rất quan trọng, nhưng TỐT HƠN là học từ sai lầm của người khác, và TỐT NHẤT là học từ thành công của người khác. Điều đó đẩy nhanh thành công của chính bạn. – Jim Rohn

Nghiên cứu sách vở không quan trọng lắm. Dĩ nhiên kinh điển là đúng nhưng không diễn đạt hết chân lý. Kinh điển là ngôn từ, chữ viết mà khả năng diễn đạt có giới hạn. Chẳng hạn như danh từ “sân hận” không thể diễn tả được trạng thái nóng nảy, giận hờn cũng như nghe tên một người khác với gặp được người ấy. Chỉ có kinh nghiệm của chính bạn mới đem lại đức tin thực sự. – Ajahn Chah

Xem thêm: Những câu nói hay về sách

Trực giác là kinh nghiệm tích tụ trong vô thức hình thành phán đoán trong hiện thực. – Alain de Botton

Kinh nghiệm là người thầy hà khắc. Nó bắt ta thi trước, và dạy dỗ sau. – Khuyết danh

Tôi học được từ sai lầm của mình. Đó là một cách rất đau đớn để học hỏi, nhưng như câu nói xưa, không có đau đớn, không có thu hoạch. – Johnny Cash

Kinh nghiệm là thứ có giá trị siêu phàm. – Henry Ford

Nghịch cảnh sẽ luôn xuất hiện, vậy nên hãy đi qua gian khó và học được từ chúng. – Jim Rohn

Xem thêm: Những câu nói hay về nghịch cảnh

Sai lầm thực sự duy nhất là sai lầm mà chúng ta không học được gì từ nó. – Henry Ford

Kinh nghiệm chỉ đơn giản là cách mà ta gọi sai lầm của mình. – Oscar Wilde

Bạn có thể thất bại vài lần, nhưng chuyện đó cũng không sao. Cuối cùng bạn vẫn sẽ làm được điều gì đó đáng giá giúp bạn học hỏi được nhiều. – Sundar Pichai

Kinh nghiệm là thứ bạn không thể có mà không trả giá. – Oscar Wilde

Phán đoán tốt đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm thì – chà, thứ đó đến từ phán đoán tồi. – Khuyết danh

Sự bảo đảm duy nhất mà con người có thể có trên thế gian này là nguồn dự trữ tri thức, kinh nghiệm và khả năng. – Henry Ford

Hãy trở thành miếng bọt biển hấp thu những thông tin sẽ trợ giúp bạn trên đường đời. Bạn không phải lãng phí năm tháng phạm vào những sai lầm mà người khác đã phạm phải trước đó. – Earl Nightingale

Cái giá của kinh nghiệm là gì? Liệu người đàn ông có mua nó bằng một bài hát? Hay đổi lấy sự sáng suốt bằng một điệu nhảy trên phố? Không, nó được mua bằng tất cả những gì mà anh ta có, ngôi nhà của anh ta, vợ anh ta, con cái anh ta. – William Blake

Hy vọng, qua bài viết “Những câu ca dao tục ngữ về kinh nghiệm sống” của Dr Khỏe bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x