Chính sách riêng tư mô tả các thông tin lưu trữ bởi thegioidanhngon.com khi sử dụng ứng dụng điện thoại và cách sử dụng các thông tin này.

Cập nhật

Thỏa thuận này có thể được nhật thường xuyên, phiên bản cập nhập sẽ được chung tôi công bố tại website: https://drkhoe.vn/dieu-khoan-su-dung/. Phiên bản cập nhập sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng hoặc vào website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật

Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào từ trẻ em bên trong ứng dụng của chúng tôi

Khi bạn tải về và sử dụng ứng dụng trên điện thoại của chúng tôi, chúng tôi không yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin nào và chúng tôi không thu thập bất kì thông tin nào về bạn hoặc thiết bị của bạn ngoại trừ các thông tin không mang tính cá nhân như thời gian sử dụng của ứng dụng và ứng dụng được sử dụng như thế nao (ví dụ như màn hinh nào được xem, thao tác nào được thực hiện bên trong ứng dụng điện thoại của chúng tôi.)

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin nào về hoạt động của ứng dụng cho bất kỳ ai bên ngoài công ty chúng tôi.

Chúng tôi tuân thủ theo đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trẻ em trên mạng (Children’s Online Privacy Protection Act).

Ứng dụng trên điện thoại và website của chúng tôi tuân thủ theo đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trẻ em trên mạng (Children’s Online Privacy Protection Act – “COPPA”). Chúng tôi không chủ ý thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi và nếu trong trường hợp một người dùng xác định bản thân là dưới 13 tuổi thông qua yêu cầu hỗ trợ hoặc một dạng phản hồi nào đó, chúng tôi không thu thập, lưu trữ và sẽ xóa một cách an toàn bất kỳ thông tin nào của người dùng như thế.

Chia sẻ và tiết lộ thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn chỉ cho mục đích gửi các thông tin cập nhật mới nhất tới bạn. Chúng tôi sử dụng các thông tin hỗ trợ chỉ cho các hoạt động nội bộ của website, ứng dụng như trong mục 312.2 của đạo luật COPPA có hiệu lực từ July 1, 2013. Chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin địa chỉ email của bạn.

Cookies

Khi bạn truy cập website của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi cookies về máy tính của bạn mà định danh duy nhất trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi bằng cách lưu trữ các lựa chọn của bạn và kiểm tra các thông tin sử dụng. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn tắt tính năng cookies hoặc thiết lập để trình duyệt cảnh báo bạn khi cookies được gửi tới máy tính của bạn.

Liên kết với các Website thứ 3

Chúng tôi có thê cung cấp các liên kết hoặc/và kết nối tới website hoặc dịch vụ của bên thứ 3 từ website của chúng tôi . Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách riêng tự hoặc nội dung của các bên thứ 3 thông qua các liên kết này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc bận tâm liên quan đến chính sách riêng tư, vui lòng gửi cho chúng tôi email tại địa chỉ drkhoe.vn@gmail.com.