Những câu ca dao, tục ngữ hay về Cuộc Sống

Những câu ca dao, tục ngữ hay về Cuộc Sống 1

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập những câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ về cuộc sống của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. - Khuyết danh

Ăn vóc học hay. - Khuyết danh

Ăn trên ngồi trốc. - Khuyết danh

Ăn cây nào, rào cây nấy. - Khuyết danh

Ăn không ngồi rồi. - Khuyết danh

Ăn trông nồi ngồi trông hướng. - Khuyết danh

Ăn cây táo rào cây sung. - Khuyết danh

Ăn ốc nói mò. - Khuyết danh

Ăn cháo đá bát. - Khuyết danh

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. - Khuyết danh

Ăn mày đòi xôi gấc. - Khuyết danh

Ăn cơm nhà, vác ngà voi. - Khuyết danh

Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. - Khuyết danh

Ai khảo mà xưng. - Khuyết danh

Anh em như thể chân tay. - Khuyết danh

Ăn chọn nơi chơi chọn bạn. - Khuyết danh

Bán anh em xa mua láng giềng gần. - Khuyết danh

Bên tình bên hiếu biết theo bên nào. - Khuyết danh

Buôn thần bán thánh. - Khuyết danh

Bán phấn buôn hương. - Khuyết danh

Bách chiến, bách thắng. - Khuyết danh

Bách phát, bách trúng. - Khuyết danh

Biền biệt Kinh Kha. - Khuyết danh

Bỏ của chạy lấy người. - Khuyết danh

Bội bạc như vôi. - Khuyết danh

Bụng làm dạ chịu. - Khuyết danh

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. - Khuyết danh

Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. - Khuyết danh

Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. - Khuyết danh

Phép nước lệ làng. - Khuyết danh

Phép vua thua lệ làng. - Khuyết danh

Phòng bệnh hơn chữa bệnh. - Publilius Syrus

Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí. - Khuyết danh

Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng gậy. - Khuyết danh

Quân tử nhất ngôn, mã tứ nang truy. - Khuyết danh

Quỷ tha, ma bắt. - Khuyết danh

Quả báo, nhãn tiền. - Khuyết danh

Quýt làm cam chịu. - Khuyết danh

Qua cầu rút ván. - Khuyết danh

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. - Khuyết danh

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. - Khuyết danh

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. - Khuyết danh

Trăm đường tránh không khỏi số. - Khuyết danh

Trăm hay không bằng tay quen. - Khuyết danh

Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. - Khuyết danh

Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. - Khuyết danh

Trăm nghe không bằng một thấy. - Khuyết danh

Thất bại là mẹ thành công. - Khuyết danh

Tâm cuồng, trí loạn. - Khuyết danh

Tình sâu, nghĩa nặng. - Khuyết danh

Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. - Khuyết danh

Tai vách mạch rừng. - Khuyết danh

Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. - Khuyết danh

Trâu già thích gặm cỏ non. - Khuyết danh

Nguồn: Từ điển danh ngôn

Hy vọng, qua bài viết “Những câu ca dao, tục ngữ hay về Cuộc Sống” bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *