Có thể tạo ra cái ác nhanh hơn nhiều chữa trị chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.