Sự bi quan dẫn tới sự yếu đuối, lạc quan dẫn tới sức mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.