Con người thực hiện và tạo ra nhiều hơn nhiều những gì mình chịu được. Và thế là anh ta phát hiện mình có thể chịu được mọi thứ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.