Cái Ác Chủ Động tốt hơn là Cái Thiện Thụ Động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.