Nghệ thuật là cây sự sống. Khoa học là cây cái chết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.