Nhà tù được dựng lên bằng đá của Luật pháp. Nhà chứa được dựng lên bằng gạch của tôn giáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.