Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đảo của những do dự vô cùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.