Người hành thiện trong khi có quyền năng vô hạn để làm điều ác xứng đáng được ca ngợi không chỉ vì điều thiện đã làm, mà còn vì điều ác đã quyết không làm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.