Không có gì buồn cười hơn loài động vật được gọi là con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.