Tất cả lý trí của đàn ông không đáng giá bằng một cảm xúc của phụ nữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.